Manyetik Rezonans MR (EMAR)

Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme büyük  mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak  anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmeye yarayan bir tekniktir, dolayısıyla radyasyon içermez Tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek için  güvenle kullanılabilenen ileri  bir yöntemdir .

Hasta cihazda hareketsiz yatar ve radyofrekans dalgaları sayesinde vücuttaki hidrojen atomu protonları uyarılır. Protonların ortaya çıkardığı  sinyaller toplanır, işlenir ve çekim bölgesinin farklı planlarda kesitsel görüntüleri elde edilir. Bu sebeple cihaz gürültülüdür. Bazı çekimlerde sinyali almak için Coil denilen alıcı  anten çekim bölgesine  yerleştirilebilir.  Ayrıca gerek görülürse inceleme esnasında IV (damar içi) yoluyla kontrast madde kullanılarak kontrastlı(ilaçlı) çekim yapılır.

Merkezimizde bulunan ,  Siemens Area 1,5 Tesla  MR cihazı 70 cm’lik çapı ve 1.45 cm’lik kısa sistem tasarımı ile yüksek hasta konforu sağlamaktadır. Kapalı alan korkusu olan ve kilolu (obez -200 kg) hastaların da rahatlıkla çekim yaptırabileceği hasta dostu bu sistemde çekim süreleri de kısalmaktadır.

 • MR ile Yapılan Tetkikler Nelerdir?
 • Bos Akım
 • Meme MR
 • Beyin MR, MR Spectroskopi
 • Difüzyon MR
 • Enterografi
 • Omurgaya yönelik; Servikal, Torakal, Lomber ve Sakral MR
 • Dinamik karaciğer,   prostat incelemeleri,
 • Ortopedik İncelemeler; Diz, el bileği, el-ayak, ayak bileği, disek, omuz, kalça eklemi
 • MRCP (Kolanjiografi)
 • Anjiografiler; Beyin MR Anjiografi, Karotis MR Anjio, Renal Anjio Ürografi

MR süresi çekime göre değişkenlik göstermekle birlikte  genellikle 15 ile 45 dakika sürmektedir.. Hastanın  hareketsiz yatması beklenir. Aksi durumda görüntülerde bozulma meydana gelir ve çekim tekrarlanır,  süre uzar.

Önemli Uyarılar:

Kalp pili, kalp kapakçığı, Kohlear implant (İç kulak protezi),  vücudunda  kurşun,  saçma,  metal parçası ve şarapnel olan hastalar MR odasına kesinlikle  giremezler.

Hamileliğin ilk üç ayında mutlak bir gereklilik olmadıkça tercih edilmez.


ankara mr, ankara tıbbi görüntüleme, mr, emar, obez mr, kilolu mr, kilolu emar, gofics,