Ultrason

Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrason cihazının probundan çıkan ses dalgaları, insan vücuduna  çarpar ve eko yapar , aynı prob tarafından algılanır. Yansıma görüntülerin ortaya çıkmasını sağlar. US işlemi radyasyon içermediğinden hamilelerde, yenidoğanlarda,çocuklarda rahatlıkla kullanılabilir.

Karın ultrason çekiminde  hastanın aç olması (8 saat), idrara sıkışık olması gerekir.

Renkli Doppler, Ultrasonografi, bir organın veya damarın kan akımını incelemeye yarayan bir yöntemdir. Doppler ile, kan akım miktarı, akımı engelleyen bir yapının olup olmadığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilir.  Uygulama alanları daha çok Bacak ve kol damarları,  böbrek damarları, boyun damarları, karaciğeri besleyen damarlarıdır.